Žinios apie kūrybos namus

  • Įstaigos adresas: Ventos g. 114, LT–81177 Kuršėnai, Šiaulių r.
  • Juridinio asmens kodas: 290088450
  • Ne PVM MOKĖTOJAS
  • Kūrybos namų veiklos sritis švietimas, kodas 85.
  • Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
Kitos švietimo veiklos rūšys:
  • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85,60;.
  • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
  • Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.85.51.