Kūrybinės raiškos būrelis

 

Užsiėmimų metu:

1. Plėtosime kūrybinius gebėjimus, tobulindami, papildydami žinias, įgytas formaliajame gamtamoksliniame ugdyme.

2. Organizuosime aplinkosauginį švietimą miesto bendruomenei: rengsime mokymus (pvz., „Teisingai pasidaryk inkilą“), akcijas, dienas, parodas.

3. Stebėsime, tyrinėsime ir dalyvausime konferencijose, konkursuose, rengsime straipsnius Kuršėnų interneto svetainėje gamtos temomis.

4. Dalyvausime išvykose, turistiniuose žygiuose, turiningai ilsėdamiesi ir mokydamiesi iš gamtos…

5. Užsiėmimai su pirštininėmis lėlėmis padės vaikams labiau pasitikėti savimi, tobulins asmenines savybes, suteiks daug gerų emocijų…

Bus įdomu ir naudinga ne tik tau, bet ir tavo šeimai!

Mokytoja – Rasa Poškienė