Viešieji pirkimai

2021 m. numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2020)

2020 m. numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2019)

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2018)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (2017 m.)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2017 m.)

Viešųjų pirkimų suvestinė(2017 m.)

Viešųjų pirkimo arba pirkimo procedūrų ataskaita (2017)