Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai

  • Kūrybos namai  įkurti 1989 m. buvusios Kuršėnų aštuonmetės mokyklos patalpose. Nuo 1992 m., uždarius moksleivių namus (moksleivių namai dirbo 1955–1992 m.), Kūrybos namai yra vienintelė neformaliojo  ugdymo įstaiga Šiaulių rajone, kurią gali lankyti bet kokių gabumų ir fizinio išsivystymo vaikai ir paaugliai, norintys turiningai praleisti laisvalaikį.
  • Šioje įstaigoje veikia 22 būreliai. Dirba 10 pedagogų. Būrelius lanko 273 vaikai, paaugliai ir jaunuoliai.
  • Būrelių mokytojų entuziastų  dėka Kūrybos namų veikla žinoma rajone ir respublikoje.
  • Kūrybos namų veikla padeda apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo beprasmio laisvalaikio leidimo, padeda gilinti žinias, išmokti vieno ar kito amato pagrindų.
  • Kūrybos namai organizuodami veiklas padeda šeimai vykdyti ugdymo ir socialines funkcijas. Mokytojų komanda nuolat tobulina savo kvalifikaciją, todėl geba turiningai organizuoti ugdomąjį procesą. Didelis dėmesys skiriamas ugdomojo proceso individualizavimui ir diferencijavimui.
  • Kūrybos namų bendruomenė pasiruošusi pozityviai kaitai, aktyviai reaguoja į vykstančius vidaus ir išorės pokyčius, diegiami pažangūs ugdymo metodai, tobulėja pedagoginis meistriškumas. Sudarytos geros sąlygos mokinių saviraiškai, formuojamos saugios ir sveikos gyvenimo nuostatos. Aktyviai bendraujame ir bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.