Korupcijos prevencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

ĮSAKYMAS DĖL UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSE

Korupcijos prevencijos programa 2021-2023

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2021-2023

Įsakymas dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų prevencijos programos 2021-2023 metams ir 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Vertinimo išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose

Korupcijos prevencijos programa 2018-2020

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2018-2020

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją

Antikorupcijos komisija

Korupcijos prevencijos programa 2015-2017

Šiaulių rajono savivaldybė