Korupcijos prevencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

Korupcijos prevencijos programa 2021-2023

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2021-2023

Įsakymas dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų prevencijos programos 2021-2023 metams ir 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Vertinimo išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose

Korupcijos prevencijos programa 2018-2020

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2018-2020

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją

Antikorupcijos komisija

Korupcijos prevencijos programa 2015-2017

Šiaulių rajono savivaldybė