Korupcijos prevencija

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, SĄRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS 2024-2027 METAMS PATVIRTINIMO

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

ĮSAKYMAS DĖL UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSE

ĮSAKYMAS „DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO“

VEIKSMŲ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ 2021–2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA,

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS BEI REPREZENTACINIŲ DOVANŲ VERTINIMO IR SAUGOJIMO ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSAE TVARKOS APRAŠAS

2023 M. VERTINIMO IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS šIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMUOSE

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2021–2023 M.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2021-2023

Įsakymas dėl Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų prevencijos programos 2021-2023 metams ir 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Vertinimo išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose

Korupcijos prevencijos programa 2018-2020

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas 2018-2020

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Antikorupcijos komisija

Korupcijos prevencijos programa 2015-2017

Šiaulių rajono savivaldybė

Atnaujinta 2024-03-22