Vizija, misija

MISIJA
  • Kūrybos namai – neformali mokinių laisvalaikio užimtumo institucija, tenkinanti saviraiškos ir kūrybos poreikius realizuojamus per meninę, techninę ir gamtinę veiklą.
VIZIJA
  • Besimokanti, bekurianti, besikeičianti, bendradarbiaujanti bendraminčių neformaliojo vaikų švietimo įstaiga.