Vizija, misija

MISIJA

  • Kūrybos namai – neformali mokinių laisvalaikio užimtumo institucija, tenkinanti saviraiškos ir kūrybos poreikius, realizuojamus per meninę, techninę ir gamtinę veiklą.

VIZIJA

  • Besimokanti, bekurianti, besikeičianti, bendradarbiaujanti bendraminčių neformaliojo vaikų švietimo įstaiga.